Bir marka kimliğinin oluşumuna rehberlik etmek

Çözüm

Markanın kurucu ekibiyle birlikte kurumsal kimliği detaylandırıp hizmet başlıklarını belirledik. Önce bu hizmetleri açıklayıcı metinleri yazdık. Sonrasında hizmetlerin anlatımını destekleyecek illüstrasyonlar tasarlayarak markaya rakip firmalardan ayrıştıran bir görsel anlatım dili kazandırdık. Firmanın sunduğu teknolojik mühendislik hizmetlerini yenilikçi bir arayüzle ortaya koyduk.